June
03
23:00
בבית

"BYO הילדים מפיות

יוצא לארוחת ערב עם הילדים יכול לתת לי בעיות עיכול עוד לפניהאוכל מגיע .זו הסיבה שאני מאוהב בDoodlesבארוחת ערב ,פתרון חכםל" הגירוד הרציני "שביתה ילדים שנאלצים לשבת בשקט ליד שולחן מסעדה .

גם אם כל מה שאתה יכול למצואבתיק החיתולים שלך הואעפרון שבור , הילדים שלך יהיה כיף משרטט עבודות מיני אמנות על36 הגיליונות נתלשות , בעקבות הוראות כמו איך לקחתמספר 4 ;ולהפוך אותו לאנפה .

הקפד להשאיר כמה מיצירות המופת הללו מאחורי עם הרבה לבבות בכל רחבי אותולצוות המלצרים .- כריסטינה , התורם הנפלא החדש של CMP .