June
04
23:00
בבית

עף מדפי ספרים ידידותיים

קשה שלא להיות מעט אובססיבי עם מטוסים כשאתה נשוילטייס .אבל למדתי מהר מאודשלא סתם מטוס יעשה - זה חייב לקבל את אישור טייס המשפחה ,שלפעמים קשה להשגה.

תומכי ספרים דו- מטוסמחנות צעצועי הצחקוק Fliggle עברו עם צבעים מעופפים ( חה ) .נוצרממייפל הטבעי כאןבארה"ב , תומכי ספרים חכמים , צבועים בצבע בהיר אלה הםפירוט רבלחדרו של כל טייס קטןולהפוך אתמתנה טובה יותר מכמה חפצי נוי מטוס טפשים .

תאמין לי, שראינו את חלקנו . -Kristen