June
04
23:00
בבית

אתה גורם לי להרגיש כמו Wallhanging טבעי

מבט עלהגשם בבוקר , הייתי מרגיש חסר השראה .אבל אז מצאתי את אמנות קיר עץ .ונחמד סופר התרחש .

מה ?אתה הולך לתלות הדפסי נייר על הקיר שלך ?מוזר .כי עץ הוא, אממ , הנייר החדש .וכדי לחגוג את הפורמט הקרוב לטבע , מגניב , היפ של פופ הדיו , עבודות אורגניות תפאורה -ללוח אומנות ( כמו רובין כאן woodsy זה ) מודפסות ישירות על פורניר ליבנה גמור של שאריות עץ ממוחזרותוחלקים שאינם בשימוש של עצים בכבדות .Timbertastic !- לורה