June
05
23:00
סגנון יופי

לב במקום הנכון

Sterling silver mini heart necklace, "Love" אם אתה כבר אחרי החדשות , או לפחות באתר זה , אז אתה כנראה לא הולך להיות לחטט חנות התיבה הגדולה האהובה עליך בשבועות הבאים , מחפש קצת מתכת בצורת לב קטנה זולהקסמים לילדים .קדמיום הוא כל כך 2009.

בSilly העגלה , אני נתקלתי בשרשרת לב זה מתוק מינימג'וליעיצובי דגים .העיצוב המודרני הלב הוא היד החותמת עלתליון בצורת דיסק עשוי כסף סטרלינג המוצק , אשר האחרון ששמעתי הוא לא חומר אסור .אפילושרשרת כדור כסף אמיתי .רק מתחת ל -25 $ , לתפוס אחדלילדה קצת יותר גדולה ולשמור את השוקולד בעצמך .

מצאכסף סטרלינג שרשרת מיני לבומתנות אחרות לילדיםבעגלה טיפשית .