June
05
23:00
סגנון יופי

התליון עם לב אמיתי

איך אני אוהב את שרשרת לב אנטומי זה?תן לי לספור את הדרכים : בואו נתחיל עםכסף סטרלינג היד לחתוך .תמשיך לעובדה שזה , אתה יודע ,טיוח די לתקן מציאותי שללב אמיתי בלי להיות ברוטו או מקאברי .למעשה , הייתי טוען שיש לה יופי מדהיםבכלי אלה עדינים , מסתעפים .


אנטומיים שרשרת לב
Sweethearts , שימו לב : זה יהיה המתנההמושלמת לאהבתהאישה שלא לעשות חמוד , אבל מי שיש ליהערכה למודרניתוייחודי .

אני מאוהב לחלוטין .טופס , פונקציה , נהדר . -Mir

להזמיןשרשרת לב אנטומימחנות Etsy של לורל היל .