June
02
23:00
תינוק

אה הנחמדות של בטלני תינוק ג'ינס

כיסוי חיתול ג אם אתה צריך עוד הוכחותשהג'ינס הוא חם שוב , תסתכל עלכיסוי חיתול ג'ינס החדש אני פשוט הבחנתיבbabyGap .אני אוהבלשטוף כהה עםלדעוך קל עלהישבן ,ושהכיס קטןבגב הוא חמוד מדילמילים .זה היה נראה להתנפח סופר על ילדה קטנה עם לא יותר מאשרטנק רצועות קטן בקיץ הזה , אבל אני חושב מה שאני באמת רוצה הוא שזה יכול לעבוד על תינוק נערים מדי .

אה , תמיד יש זמן למכנסיים קצרים מטען .לעת עתה , בואו הירכיים השמנמנות הקטנות האלה ניתן לראותבעולם !אתה מתגעגע אליהם מאוחר יותר , מבטיח .- ליז

[ תודה על ההשראה , השנה ]
מצא את כיסוי חיתול
ג'ינס בגדלים 0-24mo המקווןבגאפ