June
05
23:00
ילדים

הדוקטור הו TARDIS לשחק אוהל: כי כל ילד זקוק למכונת זמן בסלון.

ד"ר מי TARDIS לשחק אוהל | מבחר אמא מגניב

אם אתה עדיין מחפש את המתנה מתחת לעץ אחד שיהפוך את הילדים צורחים " OH EM GEE ! " ( או שזה רק הילדים שלנו בימים אלה? ) דוקטור זה מי TARDIS לשחק אוהל עשוי לעשות את העבודה .למרות שזה לא האוהלשל ילדים קלאסיים בצורתאוהל אינדיאנית , אנחנו די בטוחים שזה עדיין יהיה לעורר טונות של משחקי דמיון .

אפילו קריר ?לפתוח אותו כדי לחשוף חדר הבקרהשל דוקטור ה -11 .הילדים שלך לא יכולים לעזוב .

מצא הרופא שTARDIS לשחק אוהל מקווןביחשוב חנון .