June
03
23:00
תינוק

מלתחה על ידי ג'ים הנסון

ג אני לא בטוח איך אני לא יודע עלחנות ג'ים הנסון , אבל אני לא.ואני אוהב את ג'ים הנסון , כי באמת , מי לא?הבחור היהב אפל תחשוב מודעת שונה , למען השם , יחד עם פיקאסוווסיל בול .

בעוד ההורים בגיל מסוים יהיו יותר מאוהב של Merch Fraggle Rock יותר מאחרים , מה שאני חושב שהם מגניביםעיצובי ג'ים Hensons , הכוללים מפלצות בצבע רב על מקרי iPodוטיז , כולליםלהאכיל אותי סרבל תינוקות תינוק המקסים .

אני מאחל רקהניווט באתר היה קצת יותר טוב , וזה חבל ;אם ג'ים היה עדיין בסביבה הוא הייתי קבועשבצמד .- ליז

מצא כל מיני דברים כיף לילדים ומבוגרים בחנות ג'ים הנסון