June
05
23:00
תינוק

זה קלע: שנה זה של זה תיק.

על פי כלהמגזיניםומסעות הפרסום האחרונים מסוימים של תרופות לשיכוך כאבים ללא מרשם , תינוקותהאבזר החם החדש .לשאתךבכל מקום ואתה להיות בקהל בשנה זו בטוח .או אז אנו שומעים .

אז אם אתה תולה את טוט יחדלכמה מסיבת חג swanky או הטבת מוזיאון , לא היית חושב על תופסErgo המוכתםוהחסון אותו על פניLBD , נכון?במקום זאת , מאפשר לנו להציע את הפרווה ספק טאי meiמרונוון בעבודת יד .עשוי dupioni משי השחורופרווה מלאכותיתשהופכתלפרחים אדומים יפים , זה בדרך זול יותר מאשרזה תיק חדשוהרבה תשומת לב תופס יותר .

במילים אחרות , עם אבזרים כמו זה , מי צריך את האביזרים ?- ליז