June
05
23:00
תינוק

רפסודיה בוהמית

מצעי

תינוק יש כברת דרך ארוכה, אפילו מאז שהבן שלי רק לפני פחות משנים.ומה מדהים אותי הוא שמעצבים, כמו קתרין Fitzsimmons של ריקשה עיצוב, לשעבר של פוטרים בארן וראלף לורן, עדיין יוכלו להרשים אותנו עם הייחודי שלהם על מצרך תינוק הרישום.

קו המדהים של מצעים, סינרים ואבזרים, תכונות מודפסות טקסטיל הודי עם תחושה בוהמית החליטה שעדיין נגיש.זה שילוב יפה של מסורתי פוגש מודרני, עם fave האישי שלי להיות אוסף איפור (בתמונה) ובעקבותיו Lali.

עיצובים בהחלט להטות נשי, אבל זה לא אומר שאתה אמהות של נערים צריכים לשלול קווים הכחולים שלהם.בנים יכולים לאהוב את כל הדברים שהולכים, אבל הם לא צריכים אותם מטויחים בכל רחבי הכל שבבעלותם -Kristen