June
06
23:00
תינוק

איך אתה יודע אם מי האמבט חם מדי?

אני אחד מאלה אמהות עצובות ניו יורק עם חדר אמבטיה אחד כדי להכיל המשפחה בת ארבעת שלנו .החלום הכי גדול שלי בחיים , מלבדאחד עלהמלגות המלאה לקולג 'לשני הילדים , הואחדר אמבטיה שנייה - אחדשאני יכול למלא עם כל דברים ילד דביליים כיף .הרכישה הראשונה שלי

עלולה להיותחום - חישה , מדבקות אמבטיה החלקהמorganize.com שהופכותמכחוליםללבן אםהמים חמים מדי .זוהי דרך קלה לעמוד בראש את הפחד שיש לי אמהות של הורדתהתינוקלאמבטיה רותחת .אשר , אם חושבים על זה , הוא בהחלטפחד גדול יותר ממה שיש לחיות עם מדבקות אמבט חיים ימיים cutesie בחדר האבקה שלנו אחד והיחיד .- ליז

[ באמצעות goodyblog ]