June
06
23:00
תינוק

ביב המדהים, בלתי נראה

באתי ארוך להתמודד עם הצורך בסינר.אני לא, לעומת זאת, כבר התנדנדתי על ידי הסינר כדי להתאים את מושג התלבושת.לי, הסינר והבגדים הם ישויות נפרדות לחלוטין.

עד עכשיו, כי הוא, באדיבות מערכות הסינר התואמת מליקוק וההתאמה.הרעיון הוא די פשוט - הסינר מייחס זכות הסרבל התינוקות עם הצמד כך שאתה לא צריך להתעסק עם שאריות מזון ובלקרו.אתה יכול גם לצרף סינר לפני שאתה שם על סרבל תינוקות הילד אם יש לך אחד מתפתלות.ברגע שמקבל הסינר ספוג בריר, לקחת אותו לטוב, או לצרף עוד אחד.

מה שאני באמת רוצה הוא איך גרפיקת המפלצת חמודה בשורה בצורה מושלמת, הופכת את הסינר כמעט בלתי נראית.איך בדיוק אני חושב סינרים תמיד צריכים להיות. -Kristen

ברכות לזוכי מזל ארין H ורוזאן M!