June
06
23:00
תינוק

מלאכי גיהינום, לאכול את הלב שלך החוצה

עםבן שאובססיה עם כל הדבריםשהולכים , זה לאמפתיע שהחולצות האהובות עליו מכוסותבמטוסים קטנים מקסימים , רכבות , ומכוניות.ועכשיו ,תוספת חדשה :החולצה האופנוע האולטימטיביתמחברים טובים שלנובאוו לה לה אמא .

למרות שזה בהחלט לא חמוד , זה בהחלט 100% ראוי לחזו של כל ילד קטן .עםהדפסת המורדים הצהירה באומץ עלטיז הרך סביב ( לא שקר ) , החולצה הזאת תגרום המאהב שלך הקטן הרלי - ילד או ילדה - הצחקוק .או לנהום .או מה שזה לאשילדים מגניבים עושים בימים אלה .- מזל טוב קריסטן

לניקולה Gוסטפני R , זוכים על פי בחירתם של שתי חולצותמאוו לה לה אמא !