June
06
23:00
תינוק

Tiesies - "סיבה המטורפת של כל נערה 'עם העיתון גבר לבוש חד

אני בעד לצייד את התינוק שליבכמה חוטים דקים באירועים מיוחדים .אבל הלבשהקטנה אחד באותו הסגנון התהדר ידיאדם ארבעים ומשהו ( סוודר אפודים , מישהו?) היא לא לא מיוחד , לפחות בדרך שהיית מיועדת .

נסהtiesieבגודל במקום .Onesies אלה הכותנה האורגניתוטיז ידי דלעת ילדה הם מצחיקים מעוטרים בקשרים של הגברים בציר , נתפרו בקפידה למקום , כדי שלא ליפול לתוך קערת המרקהקטנה של אחד , כמובן .הם מושלמים עבור אלה אירועים שבי תינוקות אופנה קדימה פחות אחרים להתפתל סביב אי נוחותבמכנסיים ליטר בגודל מקומטואפודים . ז'ולי