June
06
23:00
תינוק

סרינה

כשראיתי לראשונה את שמיכת הארפר עגלת המדהימה על ידי סרינה & amp;
לילי, ידעתי שזה יהיה האבזר המושלם עבור כל תינוקת
הוורודה לחיים.פלאפי ורך בצד אחד, חלק כמשי מצד השני, זה
כמעט גורם לי הלוואי שהיה לי זה עתה נולד משלי לחתל ורוק.

אל תדאג, בעלי יקרים, אמרתי ". כמעט"למרות שזה יהיה יפה בכל עת של השנה, אני
נגע במיוחד ללמוד שסרינה & amp;לילי יתרום 50% עצום
של התמורה של השמיכה באוקטובר לתמיכה במחקר
סרטן השד.

אל תתפתה: שמיכה זה אולי נראית כמו רכות והאור, אבל זה
הוא גם נשק קשה במאבק נגד סרטן השד.במקביל, הוא עושה עבודה נפלאה במאבקה נגד הבהונות תינוק קרות.- כריסטינה