June
06
23:00
תינוק

הגוונים הראשונים שלי, להחזיק את השימוש מיותר של לינג

משקפי שמש

הן בחלק העליון של הרשימה של אבזרים לילדי כיף שלי - זההתפרעות לצפותיבן שלוש לדחוף משקפי השמש שלה על ראשה" בדיוק כמו אמא . "אבל אופנה בצד , משקפי שמש על ילדים הם באמת על ההגנהוהראשונה גוונים שלי מספק בדיוק את זה .

משקפיים הבסיסיים אלה ( לא בלינג , אין צורות כוכבים ) נועדו להתאים את פניו של ילד בנוחות עדיין בנוחות , אםיילוד אוכיתה schooler .הם לנפץ הוכחה ( דבר טוב ! ) ואתה יכול להורידבעדשה מרשם אם תהיה בכך צורך .והכי חשוב , הם נשארים במקום עםלהקת ניאופרן סטרץ .אחרי הכל , גוונים לא מספקים הרבה הגנה אםהילדים להמשיך לקחת אותם .- ליז