June
07
23:00
תינוק

מה מה?

אני בדרך כלל לא כל כך להוט על בגדיםשמדגישים שלתינוק חמוד -כזאת בהיא כבר התחת עם קפליםומילות כמו , אממ ... העסיסי .אבלמפלצת - כמואחד על אה אה טי של Sckoonוהקוף צפצף סט ?שמע, אני לא יכול לחשוב על שום דבר יותר כראוי מקסיםלתחתית הקטנה המסריחה שלתינוק .

היית כנראה אף פעם לא מניחשסט צבעוני זה עשוי 100% כותנה אורגנית סחר הוגן , בזכות צבעי enviro ידידותיותינוק בטוחשלחפותשצבע שיבולת שועל גנריות .מה שהופך אתהמתנה המושלמת לכל תינוק ילד או ילדה קטן .תינוק מפלצת העסק תחתון ( קודלקקי , אנשים ) אינו מפלה . -Kristen