June
07
23:00
תינוק

חולצה מר T (זה אממ ... מר. T על חולצה. לא מר בחולצת טריקו)

חולצה מר T אני מרחם על הטיפש שנותן לי זמן קשה לשימוש בביטוי שאני מרחם על הטיפש בסקירה זו.שאמרו, אני מרחם על הטיפש מי שלא מעריך את גאון המחנה של חולצה וסרבל תינוקות מר T זה.

זה יפה בעבודת יד מלבד ולמען אמת, זה נראה בדיוק כמו הבחור בימי הזוהר-הקבוצה שלו.כמובן אז, הוא מעולם לא היה מעלה בדעה שהתמונה שלו הייתה יום אחד להיות בעבודת יד מלבד ומכוסה בריר תינוקות.למרות שאמת הוא, שזה יותר טוב מכמה מבני דור התרבות הפופ שלו עושים היום.אני מתכוון, יש לנו עדיין לזהות סרבל תינוקות דירק בנדיקט, נכון?- ליז

מצא סרבל תינוקות מר T
ובגדי תינוקות מגניבים וילדים "אחרים בחנות Etsy Bambina מיה ולחסוך 10% עם" coolmompicks "קוד בעת הזמנה!