June
07
23:00
תינוק

Tyin 'עד לבן העניבה, Brushin' כבוי זנבות שלי.

אני מודה שהיה הטיפוס שדי אהב את הבחור שאולי לבש את החולצה טוקסידו לנשף .כלומר, לפני שעשה את זה לצווח על צלצול הגואל , או מה שטלביזיה חנון הפך אותומהחצי מרדנילחיובי מטופשים .

אז זה לא מפתיע שצחקתי בקול רםכשתפסתי את סרבל תינוקות טוקסידו הקטן פול הראשון .אני לגמרי אתה מעז לשים את התינוק שלךבזהשבחתונה הקרובה .או אפילו רק כדי לקחת אותובריצת חנות n Stop .- ליז

[ קתרין הודות ]