June
07
23:00
תינוק

ילדים בגיל הגן בהוד

זה נראה כמו מגבות ברדס לבוא מעוטרים רק עם חיות בגן חיותודמויות מורשות ,ושוקל את הבת שלי הוא לא לקופים יותרואני לא כל כךלדורה , האפשרויות שלנו הן די מוגבלות .זה לאהמקרה , עם זאת , מאז מציאתמגבות ברדסבהכל אודות תינוק מוקדם יותר הקיץ .

הייתי לחטוף אתשתי מגבות אלה בהירים , נועזים ברדס כדי לקבל אותך בסוף הקיץ אז מעברםממש מעללזמן אמבטיה .הם בגודל המושלםלסט הגן , סופג אבל לא יותר מדי מגושם .אתה יודע , ולכן כאשר הילד שלך הוא עטוףבזה שהיא לא הולכת ליפול .AABD קוד -Kristen

השימוש במשך 15 % הנחה הזמנתך דרך 9/30/08