June
08
23:00
תינוק

חפיפה תינוק כובעים: הפצצה

אני לא בטוח מה יותר גרוע - נאבק כדי לשים הכובע של ילדך , או לקחת אותו רק כדי לראות את הסימנים עוקצים כמעט ממותגים על מצחו .ובכן בזכות כובע תינוק חפיפת המחבל החדש של הילד שלי , שיש לנו אף אחד מהבעיות האלה יותר .

ידמשטףומרופד סוודרים ממוחזרים על ידי אמא של ליי אן Hilber ,הכובעים רכיםוחמים תוך מתן בראשו של הילד שלך לנשום .אני אוהבהוספתי מפרט עלדשי האוזן , יחד עםהקשריםשניתן להשאיר פתוח או לעשות את מתחת לסנטר אם יש לךכובע הודיני . -Kristen

[ תודה, jen ! ]