June
07
23:00
ילדים

אני בLuv עם קרם הגנה

אין כמויום חוף עם שני ילדים :השמש.החול .Suncreen 30 דקות battle.It כמעט מספיק כדי לגרום לי לוותר על החוףופשוט לדלגלגלידה .
אבל KINeSYS sincediscovering , יש ליאהבה החדשה של - לא רקלחוף , אבללשתי דקות זה לוקח לי ליישם את הדברים .כשניסיתי את זה ראשון , אהבתי את הרעיון של הגנה מפני שמש ללא אלכוהול , שמן , PABA , או ריחות מפחידים האלה .אבל הלב שלי באמת צייץ כאשר הוא שם קץלreapplication הקבוע על השחיינים המזיעים שלי .החלק הכי טוב : לא שפשוף .רק לרסס .כן ! -Kristen