June
08
23:00
ילדים

פנינים ל- אז-לתוך-הפנינים לא הוגדר

אף פעם לא הייתימסוג גרייס קלי , אם כי אני בהחלט מעריץ את הסגנון שלה .אני פשוט לא יכול למשוך אתמחרוזת פנינים עלחליפת-צמר בלי להסתכל כמו שהיהבתחפושת .אבל ילד שאני אוהב לעשות פנינים .
אז אני מאוד מתרגש ממה שאני רואהממעצב תכשיטי ברוקלין ג'ני ייןבחנות שלה , החנות הקטנה שלי .היא עושה שימוש מצוין של פניני אורז או מים מתוקים יחד עם חומרים כמו כסף מחומצןוחרוזי זכוכית בציר ליצור חתיכות בולטות כמותליון תיבת הפרח ( המוצג כאן ) או טבעת השתיל המרובעת.אני אוהבשהם שניהם עדיניםומשמעותיים בבת אחת .
אני גם אוהבשכל פיסה עשויה להורות .האם זה לא רק איך גרייס קלי הייתה קונה ?- ליז