June
07
23:00
בבית

סימנים שם עץ אנחנו יכולים לקבל מאחורי.

אני באמת אוהב את השמות של הילדים שלי.בהתחשב קרבות כמה בעלי ואני נכנסתי ללפני סוף סוף אנחנו ממוסמרים קווינלן ו דרו אולי הייתי להם מטויח בכל רחבי קירותיהם, פרט לעובדה שיש לי עדיין נתקלו בעץ שם סימן שמתאים נוסףטעם -picky.

זה עד שאני נתקלתי בסימני חדר בציר אישית בסטורק החנות.

בחר מתוך מגוון רחב של סימני עץ שכוללים תמונות נוסטלגיות מדהימות כל, כולל את שמו של הילד שלך ואפילו ביטויים מותאמים אישית משלך ויש לך פיסת האמנות והדרך יוצאת דופן מדהימה לחגוג שם שנבחר בקפידה של הילד שלך.אתה יודע, חוץ מזה קעקוע בגב תחתון.חה.- ברכות קריסטן

לקולין P, הזוכה של סימן מותאם אישית משלה חדר בציר!