June
07
23:00
בבית

הפלאות פוגשת טפט

מתנות מותאמות אישית

הן פנטסטיות לתינוקות חדשים , אבל יש דרכים אחרותלאמא לדעת שהזמנתם משהו במיוחדלמביןמלבדשזה ראשי התיבות .בחירה גדולה חדשה :אמנות פנל הטפטים מותאמים אישית המפוארתמליסה גולייטלי של קיקיופולי .

אנחנו כבר אוהדים של ציורי המעולה ביותר של ליסה ענק בשילוב התמונהשל ילד ,וההנפקות החדשות שלה לחיות עד hype שלנו .הבחירה שלך של טפטים מצוירת מותאמת אישית עםהצללית שלילד רוכב על ענק אריה , פיל , צבי או ארנבת - אתה בוחר את המין ,הצבע ,וכמובןבעלי החיים .הם רכובים עללוח עץ עבהומוכנים להוסיף מגע קסום , מודרני , אגדותלילדיםשל ידיד גדול .

או, אם יש לך מזל , שלך .- ליז