June
08
23:00
בבית

לקשט עם שם

חוגג את שמו של תינוק הוא חלק מהבאת ילד .זו הסיבה שזה כל כך מרענן לראות את שם מדבקות מודרניות , מסוגננותלחדר ילדיםועיצוב חדר ילדיםשמרגישות אישי עדיין מעודכן .

מדבקות הקיר הראשוניות של ילדים | 41 בוסתן


41 הפרדס
יצר שם מקסימים האלה ומדבקות קיר אישיות .
אתה יכול לבחור מתוך מגוון של צבעיםואפשרויות עיצוב ,ואני אוהב את זה שאתה יכול
לבחור להציג אושם כל ראשוני או .

מדבקות קיר שם אישית | 41 בוסתן
נקי , מה מרעננת - דרך פשוטה ויפה להביאשילדים החדשים לחיים .- קירסטן
חנות
אישית מדבקות קיר ועוד בבוסתן 41 .
[דרךחיים יפים ]