June
08
23:00
תינוק

עכשיו אני יודע C B כ

אלף-בית הפוך חולצת טריקו אני בהחלט לחפור את ההיגיון מאחורי " רעיוני למידה "טיז האלפביתבMilalu -שעל-ידי מסך הדפסתהאותיות בכיוון הפוך ,ילד יכול להכיר את עקרונות בכל פעם שהוא מסתכל במראה .אבל אני גם אוהב את הרעיוןשההורים האחרים יחשבו שיש לךמנעול על איזה שיטות הורות מאפשר - גאון חדישות .שאולי אתה עושה .אחרי הכל , את התווית נוצרה על ידיצוות מעצבים גרפי מחנך - מוקדם .

הם מציעים גם את העיצובכסרבל תינוקות .בגלל לעזאזל , אםילד לא שולט לפחות עד M ב -18 חודשים אז אתה כנראה נכשל כהורה .- ליז

מצאטי האותיותודברים מגניבים אחרים לילדיםבMilalu