June
08
23:00
תינוק

סינרי היפ - כן, קראתם נכון

היפ יולט תינוק ביב עם פיל אדום מאז שגילה כל כך הרבה סינרי תינוק נהדרים כאן , אני כבר עברתילצד האפל , ועכשיו אני אוהבת להתלבש הבת שליבאותם .דבר טוב מדי , שכן היא בקיעת השינייםומתחילה מוצקים , מה שהופך אותםיותרמדרישה ,ופחות שלאבזר אופציונאלי .

בראש הרשימה שלי הםסינרי תינוק בעבודת יד היפיםמהיפ יולט , בעבודת יד על ידי אמא של Jesi Josten .שילוב בדי כיףואפליקציות צמר מקסימים , סינרים הגדולים אלה בהחלט לשמור על הבגדים של התינוק מוגנים .וגיבוי צמר פתילות למעשה משם לחותומסייע לשמור על תינוקות מזילת ריר יבשים .אשר באמת , זה לאהנקודה ? -Kristen


מצא סינרי עבודת יד , onesies כותנה בעבודת היד הצבוע ועוד בהיפ יולט .הקפד לבדוק את סינרי תינוק ראשוניים אישית .