June
09
23:00
תינוק

העוזר הקטן של אמא החתלה הבד

החתלה

אספקת החתלה הבד בBundle בייבי החנות בד כמובן דורשת יותר עבודה מאשר חד-פעמיים, ואם אתה חדש בזה זה יכול להיות קצת מרתיע.זה תמיד נהדר למצוא משאבים באינטרנט ואנשים ידידותיים מוכן לעזור, וזה מה שג'ולי ספארו קרסון עושה עם חבילה בייבי חנות.בחירות של

היא נאספו לא רק מעולות להחתלת בד, טיפול אמא, ונושאות תינוק (כמו Polkadot התינוק האינדיאני היפה שאנחנו אוהבים), אבל הם מציעים שירות חיתול לאלה מכם ברי מזל מספיק כדי לחיות באזור דנוור.אני אוהב שהם מציעים שירות חצי וחצי משלוח (מחצית בד, מחצית מתכלה) ושהם עושים שיעורי הדגמת חיתול בד חופשי באופן קבוע.אם אתה לא רוצה את שירות החיתול, או לחיות רחוק מדי, כמוני, שיש להם הוראות ברורות על איך לשטוף ולטפל בעצמך.

הקפד להסתכל סביב האתר למוצרי בית ירוק, תינוק זכוכית בקבוקים, ומתנות לתינוק.אם כבר מדברים על ש, Bundle בייבי חנות יש רישום מתנת מקלחת תינוק להגדיר כך אתה יכול לתת לכולם אחר יודע מה אתה חומד.אתה יודע - עבור התינוק שלך.- קארי

Related Posts