June
09
23:00
תינוק

תינוק חדש בגדים עם נשמה עתיקה

רכבת F upcycled סרבל תינוקות מFrankenbaby אני ממשיך להתרשם עםכושר ההמצאה שלcrafters בחוץ וכמה מדהים דברים שאנשים עושים עם חומרי upcycled .הממצא האחרון שלנו :בגדי התינוקות החדשים - שובממעצב Frankenbaby

שיקגו (ודודה מגניב ) וירג'יניה טאקר לוקח טיז בצירוהופך אותםממשהו גדולה מדי בשבילוהושלךלתינוק מקשה אחתשחדשהונהדר .יש להעיניים גדולותלעיצובי ירך ,וטיב העבודה שהיא מביאה להם היא באמת מרשימה .

סרבל תינוקות מאו יו"ר upcycled ברור כל פיסה בעבודת יד היא אחד של A- סוג , כך שאם אתה רואה את סרבל תינוקות Charirman מאו או סרבל תינוקות דלתות LA אשת החלומות שלך לתפוס אותו עכשיו .- ליז
[ תודה ג'ו ! ] ברכות
לטרת H , זוכה מאושר שלסרבל תינוקות אלילת המזל !