June
09
23:00
ילדים

ליז Gumbinner של אמא מגניב מבחר ילדי שיחות ועקבים גבוהים עם הצג את האירועים היום

הבוקר , העורך שלנו ליז Gumbinner הצטרףהצג את האירועים היום יחד עםקבוצת סופר חכמה של נשים לדבר על נושאים חמיםהאישה לאישה : אמהות קבלו מגזר נדל .

ליז Gumbinner של אמא מגניב מבחר בהצג את אירועים היום

לחץ על לתפוס נטלי מוראלס עם ליז , רנה Syler , ד"ר אוולין Minayaוקרול סאליבן .אתה תמצא את מה שיש לה לומר על ילדיםועקבים גבוהים ( שזה די מצחיק ) , בין השאר .

ליז Gumbinner של אמא מגניב מבחר בTODAY

אתה יכול לנחש POV שלה?למותר לציין ,שלא יראה עקבים גבוהים לפעוטות על אמא מגניב מבחר בזמן קרוב .מקווה שאתה בסדר עם זה .