June
10
23:00
ילדים

לגדול, בייבי שיער!

כשאני מוצא את בעלי קוקו סרט מדהימים , כמובעבודת יד אלהבGazzu , אני לא יכול שלא רוצהשהבת שלי שיער ארוך עבה .ואני יודע שאני לא צריך להתלונן שוקל חשבתי שכדאי להיות תקועבאדמה קליפ תינוק שיער לנצח .

אמא אנג'י סלואן תעל את אהבתה לתפירתועיצובלשיער אבזרים ערמומיים המשלבים סרטובד .אף פעם לא ראיתי דבר כזה,וכמו מכור לאבזר שיער עצמי מוצהר ,שזה אומר הרבה .

יום אחד הבת שלי תהיה מוכנה לאלה .בינתיים אתה הולך להיות מציאת בעלי Gazzuבשיער שלי .אתה יודע , למשמרת . -Kristen

מזל טובלזוכת ג'סי C !

Related Posts