June
11
23:00
ילדים

בית טוב חמוד דוב ISO.

כל מה שאני יכול לומר על שרילסמית 'היא שהיאאגוז .אגוז משוגע , יצירתי , לעצב .אחרת, למה היא מונה אישית כל אחד ומתוקת בובות אצבע קטנות שהיא עושה ומוכרת ?במיוחד בהתחשב בעובדה שהיא החברה בעבר הסימן 2,000 .

זההרבה לבד .

בעוד שריל של אוזלים במהירות,להזמנות חופשה , פגע החנות שלה עכשיוואתה עדיין יכול לענג אתילד עםpengin מקסים לחלוטין ,ארנב ,דוב פגיע ,ודרקון ירוק לא מאיים לחלוטין .שים אותם יחד וזה מופע בובות אצבע מעניין אחד אתה צריך להסתכל קדימה. -Liz