June
12
23:00
ילדים

יו.

בלוקים

אז הם אבניים , נכון?הם עץ , לך לבנות איתם , אתה לדפוק אותם .בלוקים .

כן, טוב , לאבלוקים הגרפיטימלוקי Rockin ' .אוסף הצעצועים של ילד לא alternababy או אהבת רוק'נרול אינו שלם בליסט .הם בעבודת יד בברוקלין , ניו יורק ( איפה עוד ? )ומצופה בזיגוג אינו רעיל ;אתה יודע , רק למקרה שהסבתא מחליטה לפקח המשותפת שלךולנגב אותם נקי .ארבעים דולרים

יקבלו אתסט שלם .להביא אותם הביתה לפני כמה טרור גרפיטי חתרן מחליט לתייג ממש מעליהם. -Kristen