June
12
23:00
ילדים

פבארוטי מתגורר ב

פטירתו של האופרה לוצ'אנו פבארוטי הגדול השבוע לקחטיפ טיפה של אור שמש מחוץ לעולם .בכבודו, שמצאנו את היחף ספר סיפוריםמ האופרה ידי Shahrukh חוסיין , באחד מהאתרים של המו"ל האהוב שלנו .
הספר מספר את סיפוריהם של כמה אופרות פופולריותשתפתינה גםהקוראים הצעירים .בשילוב עםCD ( מסופר על ידי מירנדה ריצ'רדסון ! ) , כך שילדים יכולים להאזיןולקרוא , סיפורי מ האופרה יעזרו קראתי אותם עם חלקמהמוזיקהוהסיפורים הגדולים ביותר אי פעם אמר לי , גם ללא Pavorotti כאן כדי לעזור לנו להביא אותם לחוקרי life.Music אומרים הכרות המולידה העדפה .לעזאזל , אני פשוט לוקח את ההערכה וכבוד . -Kristen