June
12
23:00
ילדים

O כן

בכל פעםשאיש מכירות מנסה לדחוף כמה שקית טווס נוצותונצנצים עליישיהיה מלא לחלוטין התלבושת , אני חוזרמ.שתי הדרישות שלילאביזרים : פשוט ועשוי היטב .אין זה מפתיע כי אני אוהב אתהשרשראות בסגנון O החדשות אנחנו כבר רואים כמו זהממעצב פורטלנד Treva Deaבטילי ג'יין .זה קל מרוקע , זה נותן אופי ,והשרשרת הכפולה סטרלינג היאפרט נחמד .בגיל 62 $ זה לא צריך להיות קשה מאוד להצדיק .
איזה , אגב , היא הדרישה השלישית שלי .- ליז