June
10
23:00
בבית

קישוטי חג המולד מותאם אישית, נמסרו על כנפי היונים

זה לא שאני לא הולך " awwww " רק קצת מעלקישוט יונת קרמיקה היפה ביד לחתוך עם הודעה להתאמה אישיתמשל Paloma קן - זהשנפשי אני לפעמים עדיין כתשע או עשרולדמייןכלהמילים המצחיקות שאני יכול לשים שם .

כמובן שזה יהיה נחמד להתאמה אישית שלהקישוטים עם מאמינים או מעריץ או שמות היפים של הילדים שלך , אבל עם עד שנים עשר תווים אני מתפתה לעשות familygate08 או להסתיר אותי .

בסופו אני בטח רק לקבל לטוס .אוף צד רגשני תמיד מנצח את9 בן הפנימי . -Mir