June
10
23:00
בבית

ציפורים רוק-א-ביי, עשויות במבוק

אני לא יכול להפסיק לבהותבנייד במבוק זה על ידי פטי קולאז ' , זמיןבסניף הבית ,ואני רק מסתכל עלתמונה .בחיים אמיתיים , ציפורים במבוק אלה חתוכים בלייזר כל יש דפוס שונה חתוך לחזם , כדי שהם לסובב סביב על חוט התלייה אני חושב שיש חייב להיות חלק השתקפות אור פאנקי ברצינות קורה דרךהמגזרות .

זה יהיה די מרתק לבהות במבפניםעריסה , בעוד שנרדם , לא ?אבל זה גם פשוט ואלגנטי מספיק כדי לתלות במקום אחר בבית .למה יש לי תינוק את כל הכיף? -Mir