June
10
23:00
בבית

תמונות שלך

אני אוהב לבחור מתנות רגשניים , אישיותשאומרות משהו יותר מאשר " אני ירד 50 $ עליך. " ( שלום , כרטיסי מתנה . ) בעיה היא , מתנות רגשניים , אישיות עלולות לגבול בזולות אם אתה לא בררן .

מסגרות תמונה העיצוב שלך לבדמעיצובים על ידי אליזבת אן בהחלט לעבור את המבחן.בחרגודל , בחררקע , ולהוסיףציטוט או מונוגרמה - כך פשוט .מסגרות אלה יגרמו מתנה לחנוכת בית או מארחת מתנה גדולה החג הזה .רק לוודא שאתה בוחר בתבונה ;לא יכול regift ראשי תיבות משהו . ז'ולי