June
11
23:00
בבית

קבל Paws שלך כבוי הספרים שלי

רוצה להוסיף אווירה של קביעותלספרייה של הילד שלך ?ורוצה לקרוא לערימה של ספריםשלעסו בפינה של החדר שלהבספרייה?הנה איך : Bookplates .

אם אתהאמא מגניב מבחר מנוי עלון , שהיית רק הציגלבחירה כל bookplates האהוב שלנו ,ועכשיו יש לנו עוד אחד בשבילך .אני אוהב , אוהב bookplates TayloredArt .הם באים בחבילות של 8והם דביקיםומודפסים על קרטון כבד .תמונות קמע לעורר שני ילדותועידן של חסד .שליו מאוד , יפה מאוד .לא משנה מה את כיסוי הספר נראה כמו בימים אלה . -Rita

Related Posts