June
11
23:00
בבית

ראיתי את השלט

הכל בהתחשב

השייך לבת שלי הוא עכשיו גם אחיה הקטן של , זה לא פלא שהיא הפכה קצת טריטוריאלית על חדר השינה שלה .אבל מנסה למצואחדר סימן שאני באמת הייתי רוצה לתלות על דלתההואסיפור אחר לגמרי .

למעט כאשר מדובר בשם המותאם אישית סימנים מדהיםמהילד הכחול .פשוט שלח אמן קולאז ' יאנה נגה תמונה שלךקטן ( או גדול ) אחת והיא תעשה אתסימן חדרשבהחלט ראוי לדלתות שלך .ומהשינוי נחמדאותיות עץ הצבועות אובכל מקום " [ שמו של הילד שלך כאן ] השדרה . "

כמובן ,הסימן כנראה לא יפסיק האחים הקטנים שלהמקורעב. זה עדיין את העבודה שלך . -Kristen