June
11
23:00
בבית

דרך נחמדה מאוד לומר, "שתוק לעזאזל עד שנתו של התינוק!"

אני לא יכול להגיד לך כמה פעמים את הבעל שלי נעצר בדלת אחרי יום העבודה ארוך רק כדי להתעורר לבדוהתינוק שיש לי רק לישון .לדבר על עילה לגירושין .

חבל שאין ליערוamp;חברים ישניםמlovemedo .נוצרו על ידי אמן Jeynונולד מהצורך הרבה יותר מדי של התנומות של התינוק שלה נקטע , ניתן לתלות בובות צמר קטיפה אלה על דלתו של התינוק שלך או בכל מקום בן הזוג שלך או אורחי ביקור יראו אותם ראשוןולהימנעמזמן התנומה המוקדם חשש שהסתיים .

אתה גם יכול למנוע אתהאמא המשוגעת של העבר ישן התפרצות ילד . -Kristen