June
11
23:00
בבית

אני אוהב אותך, שאתה מושלם, עכשיו לסיים הגזר שלך

חלק מהזיכרונות הכי החביבים שלי של ארוחת צהריים כילד מעורב להגיע לשקית נייר החומה ארוחת הצהריים שלי ומרגיש סביב בין הכריך ותפוח סמית סבתא לפתק הפתעה מאמא שלי, מלא בשמחת סימן ההיכר שלה מתולתלפנים את הסימן.זה בדיוק מה שהכרטיסים בצורת הלב ממקור נייר שנקראים ופתאום אני צריך טון שלם שלהם לימי בית הספר הקרובים של הבת שלי.מי וכמה דבק נצנצים.

לא משנה שאני כנראה יכול לעשות אותם בעצמי מתוך נייר הבנייה.לא משנה שהבת שלי היא לא ממש בלימודים ארוכים מספיק כדי לדרוש להביא ארוחת צהריים.לא משנה שאני חושב שאני אחד שרוצה אני הולך לגן כדי שאוכל לבלות את הימים שלי עושה פרויקטים מנייר הבנייה ודבק נצנצים. - ליז
[באמצעות חברה זוטרה]