June
11
23:00
בבית

זה יכול, ילדים

למרות ההתעקשות שלישזה לא יקרה ,הצעצועיםשלמעשה אכלו כל הסלון שלנו .אני כנראה לא יכול לשמור על חיות הצעצועועפרונותולוקים ומשי משחק מוגבלות לחדר הילדים , כךלפחות אניעושה הוא למצוא כמה אחסון שעובד עםהתפאורה .

שקיות אחסון בעבודת יד מסך מודפסמג'נה רוז הןהפסקה נחמדהמחזה צעצוע , עיצב של פשתןוכותנה עםמיקרופייבר בטנה .בגיל 12 " גבוה , הם מושלמים לדברים קטנים האלהש, אחרת , היו כנראה רק להישאר מתחת לספה .- ליז

[ באמצעות babygadget ]