June
13
23:00
ילדים

שׁוֹשׁבָּנִית הָמַלכָּה

ראינוהמון עבודת יד הרגיש קליפים שיער , אבל אף אחד שגרם לנו לחייך ממש כמו קליפ גבירה הקטנהבעיצובים לילי - פאי .בואו נגיד קריסטןוהיה לי זמן עתיק ומפואר מגיע עם שמות אחריםלזה - למרות שניתן קליפ דלת חדר האמבטיה באמת אין את אותו פוטנציאל מכירות .

מלבד היותו חמוד לחלוטין , לחשוב עלהטבות נוספות .אתה לא רק לשמור על השיער של הבת שלך וטהור , אתה לבטח היא אף פעם לא נתקלשבחדר אמבטיה אחרבתאונה .אתה יודע ,אחד עםהמזרקות מוזרות על הקיר .- ליז

מזל טובלזוכה קארי S !