June
13
23:00
ילדים

ספר לי עוד סיפורים

הרב-תרבותי הנפלא של

איימי פרידמן תגיד לי אוסף הסיפור היה בקלות אחד מהתקליטורים האהובים שלנו של 2006. אז כמובן שאנחנו שמחים שהיא שוחררה לבסוף מעקב עם לספר לי סיפור 2: בעלי חייםקסם.

זהו סוג של סיפור הסיפורים של ילדים לא אכפת לך - אין אפקטים קולי חוות חיות מעצבן, אין רישומים שבוצעו בכאב.במקום זאת, אלבום שהופק להפליא זו כולל 6 ילדי סיפורים מקוריים מרחבי העולם, כל הביא לחיים עם המוזיקה של מלחין לורה הול העשיר, מתאימה מבחינה תרבותית, קריינות המעוררת מיתרונות כמו לן Cariou, ומקהלה של ילדים מקסימים.סט 4-8 בפרט יהיה מוקסם, אבל ההורים של 30 ומשהו שלהם לא יהיה מירוץ כדי לכבות אותו גם.שלך

אמכור בCD Baby או אמזון, Stat.ומקווה שזה מגיע הרבה לפני הטיול הממושך הבא שלך מכונית משפחתית.- ליז