June
14
23:00
ילדים

כלבי אהבה

אני נשבע , אין לנובית מלא בג'אנק פוד ( כך לסגת , Sanctimommies ) .עם זאת, מסיבה כלשהי , הפעוט שלי כבר משווה כל חג עם מה שטויות שהיא תקבל לאכול באותו יום ,ולב סוכריות באופק .

אולי אני צריך למתן את הפינוקים חג האהבה על ידי אריזתםעם החולצה שן המקסימה הזהמאצטרובל + הצ'יקאר' .בגדלים 2-6T , זה אף פעם לא מוקדם מדי כדי לקבל את הילדים שלך כדי להבין את יחסי שיתוף תלוי המהותיים בין שינייםומברשת שיניים .

במיוחדכחגים מלא שוקולד אלה להתגלגל .- ליז