June
14
23:00
ילדים

ידיים המתנה

שלוש בן חייב תמיד לעשות משהו עם ידיה - צביעה , ציור , או האהוב עליה נוכחי , עובר תיבת התכשיטים כולו שלי .פעמיים ביום טוב .

אז , כשראיתי את אלה מייפל לנדמרק תחרה -A- הצורות חשב שזה היה שווה לנסות להציל את השפיות שליואת התכשיטים שלי .נוצרמעץ שנקטפו מקומי בר קיימאומכוסהבסיום לגמרי לא רעיל , ילדי הגן שלך יהיולעזאזל של זמן טוב לשרוך את ארבע הצורות של בעלי החיים שונים כלולות בחבילה זו .

גדוללמכונית ,המטוס , או בבית כשאתה כבר פשוט מיצית את כל העבודה עסוקה אחרת בבית , תמצא אותםבאחת מהחנויות האהובות החדשות שלנולכל הדברים אורגניים , טבעיים ,והוגנים , Wildשמיר . -Kristen