June
14
23:00
ילדים

בקרת קרקע לסרן איידן

אנחנו מתלוצצים שמאזהצבע להוביל נזכר , שכולנו אשמח לתת לילדים שלנו לשחק עם קופסות קרטון .אבל המציאות היא - ילדים אוהבים לשחק עם קופסות קרטון .לכן, כאשרקרטון הוא תיבה טוב יותרמקופסא קרטון ?כשזה בעצםספינת טילים .

אם אתה גרבאקלים ממוזג יותר , מקל רקטות זה חסון , נייר ממוחזר בחצר האחורית ולצפות בילדים להשתגע .אם אתה עדיין באזור הטונדרה כמו שאני, להפוך את החללבחדר משחקים או חדר עבודה , לצאתעפרונות וצבעים ,ולשמור על הילדיםמנכנעולמשוגעי החורף .

מצאהרקטותברוזי היפו .- ליז