June
11
23:00
בבית

מצלמות די יתאימו לקיר

הדפסת המצלמה רטרו סוג הפרויקט כמה שאני אוהב לראות תמונות של חברים שלי המצלמה מתמצא על הקירות שלהם , אני חושב שזה מגניב הדפסהמסוג הפרויקט יכולה להיות רק הדבר הטוב הבאשלShutterbug האהוב בחייך .
הדפסת המצלמה רטרו הצבעוני אה הצמד כולל סט של שש מצלמות Skool ישנות מגניביםוהוא כזה
מתנה מושלמת או בנוסף למשרד שלך או בסטודיו .כל הדפס חתום , מיום ,
ומוכן למסגור .רק להיות מוכן להרגיש בגילך , כאשר הילדים שלך
לשאול אותך מה הדברים האלה על הקיר שלך הם .

סרט ?מה זה , אמא?
-Kristenרכישתהדפסת המצלמה רטרו אה הצמדבפרויקט סוג על Etsy .